1.เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ภาษาไทย”

2.กดปุ่ม “ฝาก/ถอน” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน

3.เลือกหัวข้อ “การฝากเงิน” กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

3.1 เลือกประเภทการโอนเงิน เช่น ATM, ตู้ฝากเงินสด
3.2 เลือกธนาคารของลูกค้าที่โอนเข้ามา
3.3 จำนวนเงินที่โอนเข้ามา (หักค่าธรรมเนียมแล้ว *ถ้ามี)
3.4 ชื่อบัญชีที่โอนเข้ามา *ยึดตามสลิป
3.5 เลขบัญชีของลูกค้าที่โอนเข้า *ยึดตามสลิป
3.6 เลือกวันที่ และเวลาที่โอนเข้ามา *ยึดตามสลิป
3.7 เลือกธนาคารของเรา ที่ลูกค้าโอนเข้ามา
3.8 เลขบัญชีของเรา ที่ลูกค้าโอนเข้ามา
3.9 กดทำการฝาก เพื่อบันทึก